COACHING STUDIO

CÁC STUDIO HUẤN LUYỆN

coaching studio 06 - 2020

159 Đường Trần Hữu Trang, phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp HCM

Hotline 0797032801

Coaching Studio 01 (2007 - 2017)

KOOL STUDIO - ĐƯỜNG TRẦN VĂN ĐANG, QUẬN 03, TP HCM

Hotline 0 9 8 2 9 4 9 2 1 8

PHOTOS LIBRARY - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

coaching studio 02 (2010-2017)

KOOL STUDIO - ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, QUẬN 05, TP HCM

Hotline 0 9 8 2 9 4 9 2 1 8

PHOTOS LIBRARY - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

coaching studio 03 (2017-2018)

Dance Studio 286, Đường Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp HCM

Hotline 0 9 8 2 9 4 9 2 1 8

PHOTOS LIBRARY - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

coaching studio 04 (2018-2019)

Asian Dance TV Studio, Đường Cù Lao, Quận Phú Nhuận, Tp HCM

Hotline 0 9 8 2 9 4 9 2 1 8

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

coaching studio 05 (2019-2020)

Đường Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, Tp HCM

Hotline 0 9 8 2 9 4 9 2 1 8